Våra intressebolag

Radscan AB

Radscan AB grundades 1976 med inriktning mot industriell energiteknik och miljövård. Företaget hade då såväl huvudkontor som tillverkning i Nyköping.

​1998 förvärvar Gunnar Råbe genom sitt bolag Råbe Industriteknik Radscan AB. Gunnar har tidigare erfarenheter från Bahco i Enköping och ser synergier mellan konstruktion och tillverkning inom sitt stora intresseområde energiteknik.

1999 bildas det gemensamma bolaget Radscan Intervex AB då utvecklingsbolaget Fagersta Intervex AB går in som delägare i bolaget. Inom endast ett fåtal år visar det sig att rökgaskondensering har störst marknadspotential och redan inom 3-4 år är man marknadsledande inom området. En position på marknaden som står sig än idag med mer än 50 unika projekt på referenslistan.

Även om rökgaskondenseringen har varit grunden i de flesta projekt har två övriga viktiga tekniker utvecklats under 2000-talet: Kondensatrening med membranteknik samt rökgasrening med Intervexreaktor. Speciellt kondensatreningen är idag en viktig del i de flesta kondenseringsprojekt och även ibland som fristående leveranser där endast vattenrening krävs.

Radscans teknik och marknadsposition har rönt såväl nationellt som internationellt intresse. Statsminister Fredrik Reinfeldt besökte 2008 Radscans tillverkning i Nyköping och 2011 var Radscans representanter inbjudna som talare vid statsbesöket i Polen. Radscan finns representerade i Polen sedan 2003 då vårt Polska dotterbolag bildades.

Recotech AB

Recotech tillverkar, förädlar och reparerar komponenter, i första hand för gas- och ångturbiner, men även för kraft-, process- och spårtrafiksindustrier. Vår verksamhet har vuxit fram ur flygmotorindustrin där hållbarhet, funktion och samverkan är A och O. 

Våra medarbetare har specialistkompetens inom tillverknings- och reparationsteknik, underhållsmetodik samt diagnostik. Våra huvudprocesser sträcker sig från termisk sprutning och vakuumlödning till svetsning, maskinbearbetning och värmebehandling.

Envic-Sense AB

FREEDD är ett instrument som kan mäta små halter av tungmetaller i vatten och jord.

Instrumentet har en fältanpassad design och använder sig av mätceller som byts när de förbrukats. Användandet av mätceller gör det möjligt att lämna labbet och ta med instrumentet ut i fält, fabriken, kraftverket osv.

Den teknik som FREEDD är uppbyggt kring kallas för QCM, Quartz Crystal Microbalance och det är en teknik som är väl etablerad inom främst biokemiområdet. Tekniken innebär mycket enkelt förklarat att man mäter egenfrekvensen hos en kristall som utgör själva sensorn. Genom att ytbehandla sensorn kan man få olika ämnen att selektivt fastna på kristallens yta och därmed förändras kristallen frekvens svarande mot hur mycket som fastnat.

Järnvägsnära Fastigheter Västerås AB

Modena kontorslokaler i centrala Västerås. 10-200 kvm.